Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

CHLORMAX 100g

Kategorija:

Dezinficijens snažnog germicidnog učinka na bakterije, gljivice, pojedine viruse, alge i amebe.