Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

ČK SMJESA NESILICE 10/1

Kategorija:

Potpuna krmna smjesa za hranidbu nesilica konzumnih jaja. Sadrži 15% sirovih proteina i namijenjena je za hranidbu nesilica nakon 35 tjedana nesivosti.