Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

ČK STARTER JANJAD 10/1

Kategorija:

Potpuna krmna smjesa za janjad nakon odbića namijenjena je za hranidbu janjadi koja je naviknuta na uzimanje krute hrane. Uz krmnu smjesu ponuditi kvalitetno sijeno i pitku vodu po volji. Preporuča se davati janjadi u više obroka dnevno, u količini do 100 grama po obroku, tako da dnevna konzumacije ne prelazi 700 grama po životinji.