Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

ČK STARTER TELAD 10/1

Kategorija:

Početna krmna smjesa za telad u rastu do 90 kg tjelesne težine. Krmna smjesa sadrži kvalitetne izvore hranjivih tvari koje doprinose razvoju buraga i buražnih resica kod teladi. Starter za telad je krmna smjesa u čiji sastav su uključeni izvori laktoze koji smanjuju probleme vezane uz odbiće. Sadrži izbalansirani omjer vitamina i minerala, te fine arome koje potiču konzumaciju smjese kod teladi. Krmnu smjesu postepeno uvoditi u hranidbu teladi i koristiti do trenutka kada dnevna konzumacija iznosi 1 do 1,5 kg po teletu na dan.