Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

ČK SUPER JUNAD 25/1

Kategorija:

Krmna smjesa za tov teladi i junadi. Dopunska krmna smjesa služi kao izvor proteina, makro i mikro minerala te vitamina. Koristi se za izradu gotovih krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu. Može se koristiti u potpuno izmiješanom obroku (TMR) na način da dnevna konzumacija krmne smjese ne prelazi 1,50 kg po životinji na dan.