Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

ČK SUPER KRAVE 25/1

Kategorija:

Ovo je dopunska krmna smjesa koja služi za hranidbu krava u laktaciji. Predstavlja izvor proteina, minerala i vitamina za životinju. Koristi se pomiješana s ostalim žitaricama ili pomiješana s osnovnim krmivima u potpuno izmiješanom obroku (TMR).