Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

HYDROGEL

SKU: V008229
  • Koncentrat u prahu, koji u kontaktu s vodom snažno bubri i stvara stabilan gel. Njegove čestice vežu barem 250 puta više vode i love se za korijenje biljke te joj dovode vodu.
  • Miješanjem u supstrat osigurava se bolji kontakt korijena s materijalom. Upotrebljava se prije sađenja odnosno sjetve cvijeta, povrća, trave, itd.
Kategorija: