Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

KREDA STOČNA 25/1

Kategorija:

Koristi se kao mineralni dodatak obrocima kojima nedostaje kalcij kao i hranjivima koja su dosta kisela zbog kiselina nastalih u procesima konzerviranja (siliranja zelene stočne hrane).