Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

POLY-WHEAT 23-7-23 10/1

Kategorija:

Gnojivo koje se koristi za prihranu pšenice i ostalih ozimih kultura.U ratarskim kulturama koristi se u količini od 5kg na hektar u 200-300 litara vode.