Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

YARA TROPICOTE 25/1

Kategorija:

Tropicote je granulirano dušično gnojivo s povećanim udjelom kalcija.Primjenjuje se za osnovnu gnojidbu i prihranu kod intenzivne biljne proizvodnje, a kalcij u gnojivu ima povoljan učinak na kvalitetu plodova.