Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

ČK SMJESA PILIĆI 10/1

Kategorija:

Potpuna krmna smjesa za početni tov pilića do 4 tjedna starosti. Sadrži 21% sirovih proteina i u optimalnim količinama zastupljene hranjive i djelatne tvari. Krmnu smjesu ponuditi životinjama po volji uz dovoljne količine pitke vode. Krmna smjesa sadrži kokcidiostatik pa se potrebno pridržavati uputa na deklaraciji o karenci.