Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

ČK SUPER NESILICE 10/1

Kategorija:

Superkoncentrat za nesilice namijenjen je za izradu krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu umiješavanjem sa žitaricama. Sadrži 30% sirovog proteina, vitamine i minerale koji nakon umiješavanja sa žitaricama zadovoljavaju dnevne potrebe životinja. Od žitarica najbolji rezultati postižu se korištenjem prekrupe kukuruza, a može se uključiti prekrupa ječma, pšenice i tritikala do 10% te prekrupa zobi do 5%.