Koprivnica, Braće Radić 47

Agro kuća

ČK SUPER PILIĆI 10/1

Kategorija:

Dopunska krmna smjesa za završni tov pilića. Sadrži 40% sirovih proteina i namijenjena je za izradu krmnih smjesa na vlastitom gospodarstvu. Bogata je kvalitetnim izvorima sirovih proteina, vitaminima i mineralima koji umješavanjem sa žitaricama daju potpunu krmnu smjesu za tov pilića kojima se postižu optimalni rezultati. Superkoncentrat i žitarice moraju biti homogeno izmiješani prema omjerima iz tablice.